Board logo

标题: 张蔷 2011北京保利剧院演唱会发布会图片。 [打印本页]

作者: 版主    时间: 2011-5-6 01:57     标题: 张蔷 2011北京保利剧院演唱会发布会图片。

IMG_9434.jpg
2011-5-6 01:55

张蔷一身黑衣现身发布会。
0689cfe5bb5083501bd81f33.jpg
2011-5-6 01:56

张蔷近影(小宇提供照片)

图片附件: IMG_9434.jpg (2011-5-6 01:55, 41.19 KB) / 下载次数 365
http://zhang-qiang.net/bbs/bbs/attachment.php?aid=146&k=5a0b104bae8025cb0dd1f2114f8b50c5&t=1680037039&sid=WSqNJw图片附件: 0689cfe5bb5083501bd81f33.jpg (2011-5-6 01:56, 165.34 KB) / 下载次数 372
http://zhang-qiang.net/bbs/bbs/attachment.php?aid=147&k=a832add1afa4af774cb7710bbb753974&t=1680037039&sid=WSqNJw


作者: 版主    时间: 2011-5-6 02:09

IMG_9412.jpg
2011-5-6 02:06

发布会现场。
IMG_9488.jpg
2011-5-6 02:08

感谢到场的歌迷。

图片附件: IMG_9412.jpg (2011-5-6 02:06, 115.03 KB) / 下载次数 346
http://zhang-qiang.net/bbs/bbs/attachment.php?aid=148&k=68787e0bd23c33c1724e4118d0da2343&t=1680037039&sid=WSqNJw图片附件: IMG_9488.jpg (2011-5-6 02:08, 131.73 KB) / 下载次数 453
http://zhang-qiang.net/bbs/bbs/attachment.php?aid=150&k=d873c0070a92b2cb75183499dfe6979d&t=1680037039&sid=WSqNJw


作者: 版主    时间: 2011-5-6 02:13

IMG_9466.jpg
2011-5-6 02:12

张蔷与乐队。
IMG_9380.jpg
2011-5-6 02:13

张蔷近影。

图片附件: IMG_9466.jpg (2011-5-6 02:12, 142 KB) / 下载次数 453
http://zhang-qiang.net/bbs/bbs/attachment.php?aid=151&k=e1efb10914a83033553aa36724d85b98&t=1680037039&sid=WSqNJw图片附件: IMG_9380.jpg (2011-5-6 02:13, 43.82 KB) / 下载次数 494
http://zhang-qiang.net/bbs/bbs/attachment.php?aid=152&k=7b0b5c72b542dd987a985659fb19b670&t=1680037039&sid=WSqNJw


欢迎光临 张蔷官网 (http://zhang-qiang.net/bbs/bbs/) Powered by Discuz! 7.2